การพยากรณ์ฝนระยะปัจจุบัน(Nowcasting) 60 นาทีล่วงหน้า
บริเวณกรุงเทพมหานครและปริมลฑล (อัพเดททุก 10 นาที)