ปริมาณค่าฝนรายชั่วโมงจากการประมาณค่าฝนด้วยดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา
วิเคราะห์ภาพดาวเทียม วันที่ 20/07/2024

วิเคราะห์ข้อมูลเรดาร์และดาวเทียม
IR-Himawari IR-FY-4A
MSLP Wind250 Wind500 Wind700
เรดาร์เชียงราย เรดาร์เพชรบูรณ์ เรดาร์สกลนคร เรดาร์สุรินทร์
เรดาร์กรุงเทพฯ เรดาร์สัตหีบ เรดาร์กระบี่ เรดาร์สงขลา เรดาร์ทั้งหมด


ปริมาณฝนสะสมรายวันจากการประมาณค่าฝนด้วยดาวเทียมบริเวณกรุงเทพและปริมณฑล ปริมาณฝนสะสมรายวันจากเรดาร์ตรวจอากาศบริเวณกรุงเทพและปริมณฑล
ปริมาณฝนสะสมรายวันจากการประมาณค่าฝนด้วยดาวเทียมบริเวณประเทศไทยและใกล้เคียง ปริมาณฝนสะสมรายวันจากเรดาร์ตรวจอากาศบริเวณประเทศไทยและใกล้เคียง
วิเคราะห์กลุ่มฝนด้วยเรดาร์

ค่าประมาณฝนสะสม 3 ชั่วโมง จากดาวเทียมPERSIANN

การพยากรณ์ฝนระยะปัจจุบัน(Nowcasting) 60 นาทีล่วงหน้า
บริเวณกรุงเทพมหานครและปริมลฑล (อัพเดททุก 10 นาที)  ภาพล่าสุด
  20 กรกฎาคม 2567 เวลา 17:00 น.
  20 กรกฎาคม 2567 เวลา 16:00 น.
  20 กรกฎาคม 2567 เวลา 15:00 น.
  20 กรกฎาคม 2567 เวลา 14:00 น.
  20 กรกฎาคม 2567 เวลา 13:00 น.
  20 กรกฎาคม 2567 เวลา 12:00 น.
  20 กรกฎาคม 2567 เวลา 11:00 น.
  20 กรกฎาคม 2567 เวลา 10:00 น.
  20 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:00 น.
  20 กรกฎาคม 2567 เวลา 08:00 น.
  20 กรกฎาคม 2567 เวลา 07:00 น.
  20 กรกฎาคม 2567 เวลา 04:00 น.
  20 กรกฎาคม 2567 เวลา 01:00 น.
  19 กรกฎาคม 2567 เวลา 23:00 น.
  19 กรกฎาคม 2567 เวลา 22:00 น.
  19 กรกฎาคม 2567 เวลา 21:00 น.
  19 กรกฎาคม 2567 เวลา 20:00 น.
  19 กรกฎาคม 2567 เวลา 19:00 น.
  19 กรกฎาคม 2567 เวลา 18:00 น.
  19 กรกฎาคม 2567 เวลา 17:00 น.
  19 กรกฎาคม 2567 เวลา 16:00 น.
  19 กรกฎาคม 2567 เวลา 15:00 น.
  19 กรกฎาคม 2567 เวลา 14:00 น.
  19 กรกฎาคม 2567 เวลา 13:00 น.
  19 กรกฎาคม 2567 เวลา 12:00 น.
  19 กรกฎาคม 2567 เวลา 11:00 น.
  19 กรกฎาคม 2567 เวลา 10:00 น.
 

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยาต่อต้านการทุจริต งดรับ งดให้ ของขวัญ ของฝาก

ค่านิยมองค์กร
ส่วนวิเคราะห์ข้อมูลเรดาร์และดาวเทียม กองพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา